Kesalahan Membaca Al-Quran (Al-Lahn)

Rusli · 27/12/2020
Kesalahan dalam bacaan Al-Quran atau dalam bahasa Arab disebut Al-Lahn, adalah kesalahan yang berlaku pada i’rab dan berlawanan dengan wajah yang betul pada nahu, manakala dalam ilmu tajwid, al-Lahn merupakan kesalahan pada bacaan dan terpesong dari yang betul. terdapat dua jenis kategori iaitu ‘Lahn Jaliyy’ dan ‘Lahn Khafiyy’. Lahn Jaliyy adalah kesalahan yang besar  manakala kesalahan Khafiyy adalah kesalahan yang ringan.
 
Kesalahan Jaliyy adalah kesalahan yang jika dilakukan oleh pembaca Al-Quran bahkan kesengajaannya menjerumuskannya pada amaliah yang haram seperti tertukarnya huruf-huruf yang dibaca, baris atau harakat yang berubah karena kurangnya sikap ketelitian pembaca.
 
Sedangkan Lahn Khafiyy adalah kesalahan yang tergolong ringan seperti tidak menyempurnakan kaedah panjang sebagaimana yang diminta atau tidak menahan dengungan ‘ghunnah’  sebagaimana kaedahnya. Kesalahan ini walaupun tergolong ringan, tetapi telah mencemari keindahan Al Quran dari segi bacaannya. Hukum kesalahan ini adalah makruh, ada juga pendapat yang lemah mengatakan hukumnya haram karena menjelaskan bacaan yang sahih. Kesalahan Khafiy ini dibagi kepada dua peringkat:
 
Pertama: Sekiranya kesalahan tersebut menghilangkan hukum yang zahir maka hukumnya adalah haram.
 
Kedua: Sekiranya kesalahan tersebut hanya menghilangkan hukum yang kecil maka hukumnya adalah makruh berbeza dengan kesalahan Jaliyy karena hukumnya adalah haram secara qat’i.
 
Dengan mengikuti kuliah ini, diharapkan para pelajar dapat mengenali kesalahan dan menghindarinya.

About Instructor

Rusli

Penceramah Bebas yang telah disiarkan dalam TV3.

1 Course

Not Enrolled

Course Includes

 • 22 Lessons
 • 9 Topics
 • My Achievements

 • Leaderboard

  Username Points
  say1899 51
  b7ma 35
  wanie_ghani 26
  Osman 19
  abdul-rahman 16
  rahimah_a3 16
  sharifah_aini 15
  waniinafashua 13
  surau-al-ansor-sc-2-sa 11
  Mastermind 11

Responses