Lesson 1 of 36
In Progress

Surah An-Nas

 

 

Surah An-Nas (سورة الناس) adalah surah ke-114 dan merupakan surah terakhir dari al-Quran. Ia adalah doa 6 ayat ringkas, meminta kepada Allah untuk perlindungan dari Syaitan. Ia adalah surah Makkiyah.

Ia dan Surah Al-Falaq adalah bersama diistilahkan mu’awwidhatayn; diperlakukan dengan kasarnya tema yang sama, mereka membentuk pasangan semulajadi. Terdapat tradisi Sunnah dalam membacanya ke atas yang sakit atau sebelum tidur.

Lesson Content
0% Complete 0/5 Steps

Responses